تربیت دانش آموز کارآفرین رویکرد جدید آموزش و پرورشعلی زرافشان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در حاشیه جشنواره ‘نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری’ اظهارکرد: کار آفرینی جزو نوآوری هایی است که در اسناد بالا دستی آمده است.
وی مهارت آموزی و کارآفرینی به دانش آموزان متوسطه را جزو برنامه های در اولویت آموزش و پرورش اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه برای این کار دانش آموزان را با هدف ارزیابی سطح شایستگی های آنان پایش کرده ایم، افزود: آموزش کارآفرینی منجر به تسهیل کسب و کار دانش آموزان در آینده می شود.
زرافشان در مورد ارتقای دانش معلمان و بکارگیری روش های نوآورانه در تدریس خاطرنشان کرد: در گروه های آموزشی رویکردهای پژوهشی، اقدام پژوهی و نظارت های بالینی را به منظور تشویق معلمان و ارتقای دانش آن ها مد نظر قرار داده ایم تا معلمان در نوآوری ها مشارکت کنند.
وی در مورد روش های نوآوری در امر آموزش اظهارکرد: نوآوری در فرایند آموزش بحث پردامنه ای است و در برنامه درسی ملی ما شاهد رویکرد تغییر در آموزش هستیم که عملیاتی کردن آنها توسط همکاران در کلاس درس دنبال می شود.
زرافشان خاطرنشان کرد: به همین جهت در پایه ششم ابتدایی و اول متوسطه درسی را با عنوان تفکر و پژوهش تدوین کرده ایم که از همان ابتدا روحیه پژوهشگری را در بین دانش آموزان تقویت کند.
وی تاسیس و توسعه پژوهش سراها را از جمله کارهای آموزش و پرورش برای ایجاد نوآوری دانست و گفت: زمینه انجام عملی پژوهش ها و حمایت از طرح ها فراهم است و با کمک ستاد فناوری های ریاست جمهوری عرصه ورود دانش آموزان به حوزه های جدید را فراهم کرده ایم.
زرفشان در مورد کاربردی کردن آموزش و ارایه مهارت در مدارس خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ کارآفرینی برای تولید محصول و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را طرح ریزی کرده ایم و برنامه ای هم برای آموزش مهارت به دانش آموزان دوره اول متوسطه با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای داریم.
وی در مورد جمعیت دانش آموزی کشور اظهارکرد: با توجه به تغییر ساختار انجام شده از 2 سال گذشته جمعیت دانش آموزی در مقطع اول متوسطه از 2 میلیون نفر به 3 میلیون و 150هزار نفر افزایش یافته است و پیش بینی می کنیم نیز جمعیت دانش آموزی افزایش یابد.
زرافشان گفت: در دوره دوم متوسطه چون هر سال یک پایه کم می شود شاهد کاهش جمعیت دانش آموزی هستیم ولی در سال تحصیلی 97 – 98 با استقرار هر سه پایه جمعیت دانش آموزی به بیش از 2 میلیون و 700 هزار نفر افزایش می یابد.
معاون متوسطه آموزش و پرورش در مورد ترکیب جنسی دانش آموزان گفت: در دوره اول متوسطه نسبت دخترها به پسران نزدیک است البته این میزان در همه کشور یکسان نیست و در برخی از استان ها دخترها از پسرها بیشترند .
زرافشان ادامه داد: در دوره دوم متوسطه جمعیت پسران نسبت به جمعیت دختران کمی بیشتر است.
جشنواره یکروزه ‘نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری’ در هفت محور ‘نوآوری در روش های تدریس’، ‘استفاده از فرصت های یادگیری متنوع’، ‘تولید و بکارگیری وسایل آموزشی’، ‘روش های ارزشیابی’، ‘استفاده از فناوری اطلاعات’، ‘روش های مشارکت اولیای دانش آموزان’ و ‘ایجاد انگیزه و نشاط در کلاس’ در تبریز برگزار شد.
خبرنگار: نعمت مرادپور ** انتشار: محمد عزیزی راد
6132/3071/518انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید