فعالیت 5 هزار باشگاه کتابخوان در کشوربه گزارش ایرنا، علی اصغر سیدآبادی روز یکشنبه در حاشیه زنگ کتاب در بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: امسال دومین سالی است که باشگاه های کتابخوان در کشور فعال شده اند و کودکان و نوجوانان در این باشگاه ها تجربه کتابخوانی گروهی را به دست می آورند.
وی ادامه داد: باشگاه های کتابخوان کاری غیردولتی است و در رقابتی شرکت کرده و تجربه ها و پیشنهادهای خود در زمینه کتابخوانی را در قالب یک پرونده ارائه می دهند.
سیدآبادی گفت: باشگاه های کتابخوان در پرونده خود نوع و تعداد کتاب ها، بحث ها و بهترین کتاب ارائه شده در باشگاه را ثبت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می کنند.
وی یادآور شد: پس از بررسی پرونده ها به بهترین بحث ها و کتاب معرفی شده در باشگاه هدیه داده می شود.
مدیر دفتر مطالعات و برنامه فرهنگی و کتابخوانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره چهارمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران گفت: فراخوان چهارمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران منتشر شده و شهرهای مختلف می توانند پرونده خود را تا یک ماه آینده ارسال و پس از بررسی های لازم در اسفند ماه پایتخت کتاب کشور معرفی و شهر منتخب سال آینده برنامه های خود را اجرا می کند.
وی درباره سرانه مطالعه در کشور و تاثیر انتخاب پایتخت کتاب گفت: مطالعه دقیقی در این زمینه وجود ندارد ولی براساس آخرین پژوهشی که در سال 94 انجام شد، سرانه مصرف فرهنگی در کشور 12دقیقه و 33 ثانیه میزان کتابخوانی است.
سیدآبادی بیان کرد: شهرهایی که به عنوان پایتخت کتاب یا نامزد پایتخت کتاب معرفی شده اند و فعالیت باشگاه های کتاب در آنها جریان داشته از نظر خرید کتاب و سفارش کتاب رشد بیشتری داشته اند.
6047/6043** خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید