معاون وزیرارشاد: حمایت از نشر و کتاب برنامه های اولویت دار این وزارتخانه استمحسن جوادی روز یکشنبه در حاشیه زنگ کتاب در بوشهر در گفت وگو با ایرنا افزود: برهمین اساس همه حمایت های مربوط به نشر و کتاب را نباید به فعالیت های مرکز کشور و چند شهر خاص محدود کرد.
وی با تاکید بر حمایت از نشر در استان های دیگر اظهار کرد: بخشی از این حمایت ها فراهم کردن زمینه مناسب نشر، امکانات مالی نشر، اقتصاد نشر و بخش دیگر مربوط به خرید کتاب است.
وی بدون اشاره به میزان اعتبار مصوب امسال برای خرید کتاب افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان خرید کتاب برای کتابخانه ها را دارد و در این ارتباط می توان بخشی از این خرید را به شهرها معطوف کرد.
جوادی تاکید کرد: با تقویت خرید کتاب در شهرها زمینه ای فراهم می شود که نشر در سبد اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و با این روش به سمتی حرکت کنیم که نشر وابسته به کمک های دولتی نباشد.
وی گفت: حمایت از ناشران، مولفان بویژه مولفان جوان و توزیع منوط به وجود تقاضاست که منجر به عرضه مناسب نیز می شود.
وی یادآور شد: این تقاضاها که منجر به عرضه مناسب می شود نشات گرفته از باشگاه های کتاب و کتابخوانان جوان است.
معاون فرهنگی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: آنچه در بخش کتاب مورد انتظار است هنوز محقق نشده و کتاب به اندازه ای باید مورد توجه باشد که بخشی از زندگی مردم به حساب آید.
وی برضرورت وارد کردن کتاب به زندگی نسل جوان تاکید کرد و گفت: با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید به دانایی، تخصص و اخلاق رسید.
6047/6043** خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید